/ netinfo
Четири зубъра ще пристигнат до дни в Държавно ловно стопанство Воден – Ири Хисар, териториално поделение на Северноцентралното държавно предприятие. Големите бозайници се внасят от Швейцария, за да обогатят генофонда на единственото у нас стадо зубри, отглеждано свободно на площ от 800 хектара в обхвата на стопанството.

Четири зубъра от Швейцария попълват единственото у нас стадо
netinfo

Дарението стана възможно след като ръководството на ДЛС Воден – Ири Хисар осъществи ползотворен контакт с швейцарски възстановителен и развъден център, изграден по програма за реаклиматизация на вида. Центърът предоставя на нашето стопанство едно мъжко и три женски животни. 

Зубърът е най-едрият сухоземен бозайник в Европа. При добри условия мъжките екземпляри достигат тегло около един тон. В момента в териториите на ДЛС Воден – Ири Хисар живеят 35 индивида, като площта, която обитават е устроена специално за тях.