Без нарушения в обществените трапезарии
Без нарушения в обществените трапезарии / DarikNews.bg, архив

Няма нарушения в работата на обществените трапезарии във Великотърновска област. Тяхната дейност бе продължена от 1 октомври миналата година, като те ще предоставят безплатно храна на социално слаби хора до края на март 2011 г.

Обществени трапезарии има разкрити в Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Сухиндол. От услугата могат да се възползват лица и семейства, които са на месечно социално подпомагане, нямат доходи и близки, които да се грижат за тях, самотноживеещи хора с минимални пенсии и бездомници.

Обществената трапезария във Велико Търново се намира на ул. "Марно поле" 2 и храни 65 нуждаещи се. В Горна Оряховица услугата ползват 30 социално слаби, а кухнята се намира в базата на Домашния социален патронаж. Толкова са и хората, за които подсигурява храна обществената трапезария в Лясковец.

В Община Сухиндол с храна се подпомагат 54 души от града и пет населени места, като доставката по селата се извършва от Домашния социален патронаж. Обществените трапезарии са разкрити по проекти, финансирани от Фонд "Социално подпомагане". Всеки месец тяхната дейност се проверява от социалните работници.