Апелативният съд отмени присъдата на Трифон Драгиев, наложена от окръжната инстанция
Апелативният съд отмени присъдата на Трифон Драгиев, наложена от окръжната инстанция / netinfo

Великотърновски апелативен съд отмени присъда на Великотърновски окръжен съд, с която е осъден Трифон Драгиев от Сухиндол и връща делото за ново разглеждане на Окръжния съд. Решението не подлежи на обжалване и протест. Първоинстанционният съд е признал подсъдимия за виновен за сключване на неизгодна сделка в качеството си на председател на съвета на директорите на „Ловико Росица” АД – Павликени.


Сделката е по договор за заем в размер на 1900000 лева и анекс към него в размер на 58000 лева с „Актива Приват” ЕООД София.

От сключването на договора са настъпили вреди за търговското дружество в размер на 2614975 лева. Това е стойността на изплатени суми по договора за заем и анекса към него.


Сделката представлява особено тежък случай.
Трифон Драгиев е осъден на пет години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Той е лишен и от право да заема ръководна длъжност в публични и частни юридически лица за срок от пет години.

Делото във въззивния съд е образувано по жалба на подсъдимия, в която се казва, че присъдата е неправилна, незаконосъобразна, необоснована и постановена при допуснати съществени процесуални нарушения.

Великотърновският апелативен съд намира, че окръжната инстанция е допуснала съществени нарушения на процесуалните правила.

Въззивният съд приема, че внесеният обвинителен акт е имал пороци, които са прехвърлени в присъдата на окръжния съд, не могат да бъдат отстранени от апелативен съд и връща делото за ново разглеждане от окръжната инстанция.