65,4 милиона лева е проектният бюджет на Велико Търново за 2018 година
65,4 милиона лева е проектният бюджет на Велико Търново за 2018 година / netinfo
65,4 милиона лева е проектната макрорамка на бюджета на Община Велико Търново за 2018 година, без преходния остатък. Това обявиха по време на обществено обсъждане заместник-кметът Снежана Данева-Иванова и директорът на дирекция „Финанси” Мариян Маринов, след което представиха разчетите за отделните функции и пера.

Те посочиха, че подобрената събираемост на местните данъци и такси позволяват запазването на нивата им. „Уверени сме, че раздвижването на пазара и на инвестиционната активност ще продължат. Инвестиционната програма е амбициозна и напълно осъществима”, коментира Снежана Данева-Иванова.

Тя посочи, че за 2018 г. ще бъдат изпълнявани общо тринадесет проекта по новите европейски програми, чиято обща стойност е от около 29 милиона лева. Обезпечаването на дейностите по тях налага поемането на краткосрочен дълг в размер на не повече от 3 милиона лева.

Предвидено е и изтеглянето на заем по фонд ФЛАГ за 805 000 лева за финансовото самоучастие на Община Велико Търново в реализацията на проект за модернизация на образователна инфраструктура. Инвестиционното намерение предвижда обновяването на три училища и три детски градини, като по ОП „Региони в растеж“ са осигурени над 8 милиона лева.

В процес на разработка са още седем проекта за над 32 милиона лева. Четири от тях са по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, сред които – за интегриран градски транспорт и за изграждане на мултифункционален конгресен център на територията на Старото военно училище.

36,8 милиона лева е общата субсидия за делегирани от държавата дейности в Бюджет 2018, като ръстът е с 5,5 милиона лева. Средствата за образование са 22,8 милиона лева, като именно в това перо е най-голямото увеличение - с 4,5 милиона лева, или над 16%. Повече пари ще бъдат отпуснати също за социални осигуряване и подпомагане, здравеопазване, култура и др.  Целевата финансова помощ за капиталови разходи е 1,6 милиона лева.

Разчетите сочат, че местните и дофинансирани от държавата дейности са в размер на 28,6 милиона лева. Прогнозирано е увеличаване на събираемостта на имуществените данъци. Заложено е понижаване и на неразплатените разходи.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година ще бъде за 31,6 милиона лева, съобщи заместник-кметът проф. Георги Камарашев. Средствата ще бъдат вложени в градската среда, пътната, спортната, образователната и социалната инфраструктура, културните институции, църкви.

Ще започне строителството на нова детска градина в квартал „Зона В“. „Взели сме под внимание предложенията, направени както от администрацията, така също от кметовете на населените места, общинските съветници, от гражданите и от неправителствените организации“, коментира проф. Камарашев.

„Проектният бюджет за 2018 година е реален, консервативен, но и оптимистичен по своя характер. Убедени сме, че новите проекти за стратегическата инфраструктура и градската среда ще продължат да носят позитиви както за жителите и гостите, така и за развитието на бизнеса във Велико Търново и региона”, завърши Снежана Данева-Иванова.