47 514  месечни социални помощи начислиха в Областта през 2006 г.
47 514 месечни социални помощи начислиха в Областта през 2006 г. / netinfo
47514 е общият бройна начислените месечни социални помощи в област Велико Търново през миналата година. Те са на стойност над 3 млн лева и обхващат близо 9000 лица и семейства. Най-много – 86% са подпомогнатите в трудоспособна възраст. Санкциите за неправомерно получени помощи са 122 на обща стойност 8700000 лева. Близо 50000 са отпуснатите семейни помощи за деца. Стойността им е 8800000 лева. по закона за интеграция на хора с увреждания са подпомогнати с общо 3 млн лева 17300 нуждаещи се. През миналата година 3000 души са били включени в националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Най-много безработни – 527 са започнали работа в община Стражица. По програмата „Асистенти за хора с увреждания” са назначени 300 безработни.