/ ThinkStock/Getty Images
През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 359 книги с тираж 63 000 и 19 брошури с тираж 6000. В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 22,1%, а средният тираж (отношение на общия тираж към броя на издадените книги) е 175, докато през предходната година е бил 200. Броят на издадените заглавия на брошури през 2017 г. намалява със 44,1% до 19, като средният тираж е 316 броя при 206 за 2016 г.
 
Министерство на Културата отпусна над 12 хил. лева за 7 читалища в община Свищов

Относителният дял на издадените заглавия книги към общия брой за страната достига 4,2%, а този на издадените брошури е 1.3%. През предходната 2016 г. тези дялове са били съответно 6,2% и 3,1%.

През 2017 г. в област Велико Търново са издадени 6 броя регионални вестници с годишен тираж 1919. Относителният дял в общия годишен тираж на издадените регионални вестници за страната е 11,8%. В сравнение с 2016 г. броят на издадените регионални вестници намалява с два, докато средният годишен тираж бележи ръст с 29,5%.

По размер на тиража при този вид продължаващи издания област Велико Търново се нарежда на второ място в страната след област Пловдив.