21 души валидираха знания и умения в Професионалната гимназия по моден дизайн
21 души валидираха знания и умения в Професионалната гимназия по моден дизайн / ПГ по моден дизайн

20 жени и 1 мъж са първите в областта, които се възползваха от новата система за валидиране на знания, умения и компетенции, придобити извън училищното образование. През миналата седмица те успешно положиха изпитите по теория и практика в Професионалната гимназия по моден дизайн и предстои да получат сертификат за квалификация по част от професията, придобита чрез признаване на професионални знания, умения и компетентности по Проект „Нова възможност за моето бъдеще“. Професионалната гимназия по моден дизайн във В.Търново е с най- много кандидати за валидиране на знанията и уменията си от училищата в областта и е на четвърто място в страната. Общо 140 лица са преминали начално консултиране в гимназията и са подали заявление за участие по проекта. Най- голям интерес има към професията „Помощник-възпитател“, за която са кандидатствали 84 жени, следва „Фризьор“ с 25 кандидати, „Козметик“ с 18 човека, „Моделиер – технолог“ – трима и др. Проект „Нова възможност за моето бъдеще“ дава възможност на хора, които вече са се реализирали в определена професия, но не разполагат с документ за професионалните си умения, да могат да го получат.

“Целта на проекта е увеличаване на възможностите за придобиване на професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социална интеграция чрез създаване на устойчива и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности”, обясни Лалита Трифонова- директор на ПГ по моден дизайн.

До края на октомври предстои и останалите участници по проекта да положат изпити по теория и практика, след което ще получат сертификат за професионална квалификация.