16 400 лева са постъпленията в общината от обекти-замърсители
16 400 лева са постъпленията в общината от обекти-замърсители / netinfo
80 566 лв. са постъпили в девет общини от Великотърновска и Габровска области след наложени от регионалната екоинспекция санкции на обекти – замърсители на въздуха и водите. 80 % от постъпленията от имуществени санкции са за общината, на чиято територия се намират обектите. От санкции в бюджета на Великотърновска област са преведени 70 455 лв. Община Велико Търново е получила 16400 лв.
Според Закона за опазване на околната среда, средствата трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.