15 500 да бъде капацитета на Великотърновския университет, поиска Академическият съвет
15 500 да бъде капацитета на Великотърновския университет, поиска Академическият съвет / netinfo
15500 студенти да бъде образователният капацитет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” е поискал Академическият съвет на висшето училище в доклад-самооценка, внесен в Националната агенция за оценяване и акредитация.
В момента в Университета се обучавт 13 191 студенти, като към тях са включени и колежите във Враца и Плевен.

Поисканото изменение в образователния капацитет е мотивирано с подобрената и разширена материална база за обучение на студентите.

В документа са посочени правото на Великотърновския университет да стопанисва и управлява сградата на бившия Медицински колеж, завършванетона ремонта на блок № 5 и доизграждането на сградата на Корпус № 5.