1 207 нарушения на Кодекса на труда са констатирани в Областта за три месеца
1 207 нарушения на Кодекса на труда са констатирани в Областта за три месеца / netinfo
247 проверки в 234 предприятия е извършила Областна инспекция по труда през първото тримесечие на 2008 г. Инспекциите са 59 повече от планираните за периода.
1 207 са констатираните нарушения, съобщи директорът на Инспекцията инж. Кинка Арменчева.
Нарушения на нормите регламентиращи работното време, почивките, отпуските, и заплащането на труда. Необезопасени етажни площадки, стълбища и скелета, липса на каски и други предпазни средства и пропуски в ежедневния инструктаж за безопасност на труда са най-често срещаните нарушения. За отстраняване на констатираните нарушения са предприети 1209 принудителни административни мерки, връчени са 1196 предписания и 41 наказателни постановления. Влезлите в сила глоби са на обща стойност 35480 лева.