Жители на Максуда нападнаха техници на Е. ОН
Жители на Максуда нападнаха техници на Е. ОН / Е. ОН

Живеещи в квартал "Максуда" нападнаха служителите на Е.ОН България, докато прекъсваха електрозахранването на длъжници на улиците „Огражден” и „Огоста” вчера. Електромонтьорите са изпълнявали служебните си задължения, като е трябвало да прекъснат 28 некоректни клиенти с общо задължение в размер на 81 000 лева. Длъжниците са изключвани многократно, но всеки път са намирали начин да се включат или присъединят неправомерно към мрежата. Това наложило компанията да предприеме строги мерки за прекратяване на потреблението на тези клиенти, които не плащат сметките си и натрупват големи задължения. Поради факта, че обикновено подобни акции предизвикват бурна реакция сред живеещите в района, компанията е ангажирала предварително охранителна фирма, която да придружава екипите. Помолила е за съдействие и органите на реда, които са изпратили техни представители. Въпреки това, докато са изпълнявали задълженията си, екипите са станали обект на остра агресия от страна на живеещите в района.

Докато електромонтьорите опитвали да спрат тока били замеряни с камъни и тухли. При възникналата ситуация представителите от Трето РПУ са извикали допълнително екипи, за да въведат ред. Пристигнали са още две полицейски коли. Охранителната фирма, ангажирана от Е.ОН България Мрежи, се е намесила адекватно, като е извела незабавно електромонтьорите от мястото на нападението, за да запази живота и здравето им.  Екипите на Е.ОН не са успели да довършат работата си, вследствие на което участък от електроразпределителната мрежа ниско напрежение е останал необезопасен. Това е наложило да се изключи отклонението от мрежата, което захранва некоректните клиенти, за да се гарантира тяхната безопасност.

В резултат на невъзможността да се възстанови електрозахранването, освен 28-те длъжници, при изключването без ток са останали и някои клиенти, които нямат просрочени задължения. Днес служителите на компанията ще продължат работата си в присъствието на полицията. При гарантиране на опазването на обществения ред екипите ще обезопасят района и ще възстановят електрозахранването на тези клиенти. Компанията ще компенсира тези лоялни  клиенти за времето, през което са били без ток, като ще приспадне от сметките им консумация в размер на 200 киловатчаса.