/ Солвей Соди
Заводът за калцинирана сода в Девня обяви план за намаляване с 20 на сто на въглеродните емисии за производство на енергия, съобщиха от пресслужбата на "Солвей Соди". За целта един от съществуващите котли в предприятието ще бъде адаптиран за увеличаване на комбинираното изгаряне на биомаса.

Група Солвей ще адаптира един от съществуващите котли с цел увеличаване на комбинираното изгаряне на биомаса в най-големия си европейски завод за производство на калцинирана сода в Девня, България. Чрез захранване на котела с 30% биомаса, емисиите на CO₂, свързани с дейностите по производство на пара и електроенергия, ще бъдат намалени с 20%. Биомасата ще е от различен произход, включително местни пелети от отпадъци от слънчоглед. Предвижда се котелът да влезе в експлоатация през ноември 2022 г.

Проектът е първият важен етап в прехода на компанията от използване на фосилни горива към по-устойчива и чиста енергия и е в пълно съответствие с амбициозната програма на Група Солвей за екологична и социална отговорност “Един Солвей/ Една Планета”, целяща достигане на въглероден неутралитет до 2050 г. 

Тази инвестиция надгражда обявените през 2020 г. планове на заводите за калцинирана сода на Солвей в Райнберг, Германия, да стане първата в света инсталация за производство на калцинирана сода, захранвана предимно от възобновяеми енергийни източници, и Домбал, Франция, който, първи по рода си в страната, ще премине към използване на 100% алтернативно гориво от битови отпадъци, с цел намаляване на емисиите на CO₂. Тези три проекта ще намалят емисиите на Групата в световен мащаб с 8% до 2025 г.