Запасите в Черно море намаляват, алармира зам.-министър
Запасите в Черно море намаляват, алармира зам.-министър / netinfo

Запасите на Черно море не се използват устойчиво от трети страни, въпреки огромните усилия, които полагат  България и Румъния. Това заяви зам.-министърът  на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел . По време на срещата Европейската комисия представи своето съобщение относно консултация за възможностите за риболов за 2014 г. В него се констатира влошаващото се състояние на запасите в Черно море.

„Необходимо е да се работи по осигуряването на равнопоставеност между всички страни в черноморския басейн“, бе категорична тя. Маринова изтъкна, че съобщението не трябва да отваря възможност  за пристъпване към намаляване на риболовните възможности на България.

В рамките на заседанието Съветът постигна общ  подход по предложението за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство, който ще замени сегашния Европейски фонд за рибарство. Зам.-министър Маринова посочи, че  основният въпрос  за България е използването на нивото на усвояване през настоящия програмен период като критерий за разпределяне на финансовите средства за следващия програмен период.

„Отпадането на този критерий е необходимо, за да не бъдат поставени в неравностойно положение държави като България, за които 2007-2013 г. бе първи програмен период, спрямо държавите с повече опит в усвояването на средства“, каза тя.

В документа, отразяващ общия подход, искането на България не бе удовлетворено.
От заседанието стана ясно, че съгласно предварителния график, Европейската комисия ще представи конкретното законодателно предложение за риболовните възможности за Черно море през ноември тази година.