/ Live.varna.bg
Община Варна публикува три проектодокумента, свързани с въвеждането на нови правила за достъп в Морската градина.

Дадоха зелена светлина за промени в плана за организация на движението във Варна

Така чрез актуализацията на Генералния план за организация на движението на територията на Община Варна, приета от Общинския съвет, се въвежда забрана за достъп, посредством поставяне на пътни знаци В2 „Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки“ и Т17 „контролиран достъп.

Live.varna.bg

Съгласно чл. 50 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата и чл. 68 от Наредба 18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, изключения от тази забрана има за пътни превозни средства собственост на лица, живеещи в зоната и за лица, притежаващи документ за инвалидност.

Генералният план за движение във Варна ще бъде актуализиран

По утвърден ред и график ще могат да се обслужват и обекти в Приморския парк.
Достъпът ще се осъществява въз основа на специално издадени за целта пропуски от Община Варна със срок на валидност максимум 1 година. Те ще бъдат вписани в актуален публичен регистър, който ще се  публикува на сайта на Община Варна.

Достъпът за аварийни пътни превозни средства без ограничения се дава на автомобилите на МВР, Спешна медицинска помощ, Пожарна и аварийна безопасност. Такъв ще се дава и на аварийни служби (ВиК, Енерго Про и др.), когато работят по отстраняване на авария, след изрично уведомяване на Община Варна.

Румънецът, прегазил дете на паркинг в Морската градина, иска да излезе на свобода

Автомобили, зареждащи търговските обекти, ще могат да влизат в интервала от 05.00 часа до 08.00 часа. За заведения със социални, образователни и обществени функции – пропуски ще се издават въз основа на писмено мотивирано заявление, подадено от ръководителя на съответното заведение.

За да получат право на достъп на автомобили, собственост на живеещи на територията на Приморския парк, лицата следва да отговарят на две условия - да са собственици на автомобила, за който се предоставя достъп, и да живеят на територията на Приморския парк, което обстоятелство ще бъде установявано чрез удостоверение за настоящ адрес.

Протест с искане за спиране на автомобилите в Морската градина на Варна (СНИМКИ)

Пропуск ще получават и лица, притежаващи документ за инвалидност, след като го представят по надлежния ред. Пътни превозни средства на сметопочистващите фирми, които са сключили договори за осъществяване на дейност на територията на парка, ще получават пропуски въз основа на писмено заявление, в което се посочват броя пътните превозни средства, необходими за извършване на дейността и регистрационните им номера.

При издаване на пропуските се отчита утвърдения график за съответните дейности. Служебни пътни превозни средства, собственост на Община Варна, също ще имат право на достъп, с цел осъществяване на контролните си функции и функции по поддържане на парковата инфраструктура.  

Планови разрешителни за достъп на автомобили и специализирана техника за товаро-разтоварни, строително-ремонтни дейности ще се осъществява след предварително съгласуван и утвърден от Община Варна график в определен часови диапазон.

Кола блъсна и уби дете в Морската градина във Варна

Автомобили във връзка с дейности със спортен и културно-развлекателен характер ще се допускат след мотивирано искане, при условия, че мероприятията са предварително съгласувани с Община Варна и компетентните органи или институции. 

Другите два проектодокумента, публикувани на сайта, са производство по издаване на общ административен акт - Заповед за утвърждаване на Правила за достъп на пътни превозни средства на територията на „Приморски парк“, както и проектозаповед за утвърждаване на правилата за достъп до парка.

Всички заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат в срок до 17.30 часа на 14 октомври (включително) до Общинаta на адрес: Варна, бул. „Осми приморски полк“ 43 или на електронен адрес signali@varna.bg.

Повече информация ще откриете ТУК.