доброволци
доброволци / iStock/Getty Images
Препоръчва се ВиК Варна да преустанови плановите ремонти

Община Варна е готова с организиране на доброволци, които да помагат на възрастни самотни хора и трудноподвижни лица за доставка на храна и лекарства.

Информация и записване може да бъде извършено на телефон 052-985-099, мобилен – 0889 911 791, които ще бъдат активирани на 17 март (вторник).

Това е част от нова заповед на кмета Иван Портних, в която е указано да бъдат предприети и следните допълнителни мерки, с цел ограничаване разпространението на коронавируса:

  • Дирекция „Здравеопазване и звено „Общинска полиция“ да осигурят екипи за противоепидемиологичен контрол и недопускане струпването на хора на територията на автогарата и жп гарата;
  • Препоръчва се на „ВиК Варна“ да преустанови плановите ремонти;
  • Да се предприемат действия от „Градски транспорт“ ЕАД за недопускане на струпване на хора в пунктовете за издаване на карти.
  • Да се преустанови режима на платено паркиране в „Синя зона“;
  • Да се дезинфекцират всички детски и спортни площадки и да се поставят информационни табели за ограничаване на достъпа до тях;
  • До 17.03.2020 г. включително районните кметове и кметове на населени места в Община Варна да инструктират домоуправителите за осигуряване на ежедневна дезинфекция на общите части на жилищните сгради, в това чисто брави на входни врати, асансьори, парапети. Да не се провеждат общи събрания от домоуправителите до второ нареждане;
  • Кметовете на райони и кметства да организират екипи за проверка на всички търговски обекти за спазване на санитарно-хигиенните изисквания – дезинфекция на врати, дръжки, колички, кошници, витрини, както и за струпване на хора. При констатирани нарушения незабавно да сигнализират РЗИ и ОД на МВР- Варна. Ежедневно до 16 ч. да се изготвя писмен доклад за резултатите от проверката, който да се предоставя на общинския кризисен щаб с поименно посочване на проверените обекти.
  • Екипите на „Общинска полиция“ да подпомагат РЗИ-Варна и ОД на МВР при осъществяване на проверките на граждани, поставени под карантина.
  • Да се предприемат действия за преминаване на светофарите на автоматичен режим за пешеходци.