Училище
Училище / СУ "Иван Вазов"
Важен за приема е адресът по местоживеене на детето, а не на родителите

Нови дати за прием в общинските детски градини, в подготвителните групи и в първи клас обявяват от дирекция "Образование и младежки дейности", във връзка с извънредното положение.

Eлектронните системи ще отворят на 1 юни 2020 г. за децата в яслена и първа група в детските градини, както и за подготвителните групи в училищата, а на 2 юни – за прием в първи клас.

Всички нормативни документи, районите за обхват и графиците, са публикувани в сайта на Община Варна,  рубрики  „Прием в детски заведения“, https://dg.is-vn.bg/, и „Прием в първи клас в общинските училища“ -https://school.is-vn.bg

От дирекцията напомнят, че важен за приема е адресът по местоживеене на детето, а не на родителите, както и периодът на уседналост на този адрес.