Варненски общини без ток заради повреда в съоръжения на НЕК
Варненски общини без ток заради повреда в съоръжения на НЕК / Sofia Photo Agency, архив

Авария по електропровод 110 киловолта, собственост на Националната електрическа компания и обслужван от Енергийния системен оператор, ограничи електроподаването към съоръженията на Е.ОН България Мрежи. Засегнат е районът около Бяла, Долен Чифлик и Шкорпиловци. Е.ОН България не може да предостави информация за прогнозния срок за отстраняване на аварията, тъй като тя не е в електроразпределителната мрежа на компанията. Всички аварийни екипи на Е.ОН България Мрежи са мобилизирани за осигуряване на аварийно захранване на засегнатите клиенти.

Тъй като количеството електроенергия, което се подава от НЕК към мрежата на Е.ОН България е ограничено поради аварийната ситуация, от компанията се обръщат към абонатите, намиращи се в засегнатия район, с молба да ограничат потреблението си до минимум, за да не се стигне до прекъсване на захранването. Тъй като захранвването се извършва по аварийни схеми, е възможно на места да има отклонения от стандартните норми за качество на електрозахранването.

В тази връзка е препоръчително да се ограничи използването на чувствителни електроуреди до отстраняване на повредата и възстановяване на нормалното електрозахранване. Очаква се въвеждане на ограничителен режим за клиентите на Е.ОН България в засегнатия район до отстраняване на аварията от НЕК.