/ Община Варна
Варна се включва с две събития в инициативата “Европейски ден на морето в моята страна” (EMD in My Country) на Европейската комисия, която се провежда в периода от април до октомври, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна.

Целта на инициативата е да допринесе за повишаване на знанията и подобряване на екологичната култура на младото поколение в опазване на морето, и неговото крайбрежие.

Близо 100 фирми се представят на изложението за храни и напитки в туризма във Варна

На 29 април е организирано посещение на ученици от гимназиален етап във Варненския аквариум. Там ще им бъде изнесена лекция на тема „Биоразнообразието в Черно море и промените в екосистемата под въздействието на антропогенни  и климатични фактори“, с цел повишаване знанията за Черно море и ползата от опазването на водите за хората, икономическото и социално развитие на региона.

Събитието ще се организира съвместно с Аквариум към Института по рибни ресурси-Варна. На 13 май е предвидено и почистване на плажната ивица на Офицерския плаж, в което ще се включат младежи от доброволческата организация „Graffiti Removal Varna“.