/ Община Варна
Бюджетът за поредна година е рекорден
Варна ще разполага с бюджет от близо 648 млн. лева през 2022 година. Финансовата макрорамка бе приета от Общинския съвет, с 33 гласа “за”, 14 - „против“ и 0 „въздържал се“.

Община Варна проведе обществено обсъждане на проектобюджет 2022 г.

Бюджетът за поредна година е рекорден, без да има увеличение на местните данъци и такси, въпреки трудно прогнозируемата икономическа среда и късно приетия Закон за държавния бюджет.

Приоритет остават инвестициите в образователната инфраструктура, икономическото развитие на града и естетизация на градската среда. Заложени са средства за увеличение на минималната работна заплата на педагогическия персонал в детски ясли и здравни кабинети, на заетите в системата на предучилищното и училищното образование - от 1 април.

В същото време родителите ще бъдат освободени от такси в детските градини и ясли, считано от април.  Прогнозните приходи в бюджета са в размер на почти 320 млн. лева - собствени приходи и близо 239,8 млн. лв. - от делегирани държавни дейности. 88,2 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

В разходната част за поредна година най-голям е делът на средствата за образование - 202 млн. лева, или 36% от общия бюджет. Продължава изпълнението на проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища”, който предвижда инвестиции в изграждане на нови сгради за образователната структура. 

Повече средствата са предвидени за здравеопазване - над  30 млн. лева. Увеличение има в парите за инвитро програмата на Община Варна - в размер на  376 000 лева, за еднократни помощи за лечение на граждани са заделени над 171 000 лева.

Продължава и финансирането със 153 000 лева на 12 здравно профилактични програми. С над 4,1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности през 2022 спрямо този за предходната година и възлиза на над 26 млн. лева.

През тази година общината ще предоставя 57 услуги с местно и държавно финансиране. Капиталовата програма е в размер на почти 224 млн. лева, от които 144 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, а останалите - по европейски проекти.

Близо 69 млн. лева са средствата по проекта „Екологично чист транспорт за Варна“, по който в общинското дружество „Градски транспорт“ ще влязат  60 електробуса, от които 40 са тип „соло“ и 20 - „съчленени“.

Община Варна представи проектобюджет без увеличени местни данъци

Също така ще бъдат доставени и монтирани над 60 зарядни станции. В сферата на екологията предвидените суми за чистота са в размер на 44,4 млн. лева, а за озеленяване – близо 5,4 млн. лева. За осветление са заделени 6,5 млн. лева, за рехабилитация на уличната мрежа - 9 млн. лв.

Почти 26,5 млн. лева е бюджетът във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ за 2022 г. и бележи ръст с около 7,6 млн. лева спрямо м.г. От тази сума 1  млн. лв. ще бъдат разпределени за проекти на конкурсен принцип по Фонд "Култура".

И тази година Варна ще бъде домакин на редица международни и национални фестивали. За спорт в новия бюджет са планирани 13,7 млн. лева. Финансовата рамка на програма „Спорт“ е в размер на 1,5 млн. лева, 1/3 от които са за материално стимулиране на клубовете. коло 900 хил. лева са заделени за финансово подпомагане на национални и международни прояви, след които Европейското първенство по хандбал за младежи до 20 г. и Европейското първенство по карате киокушин, чийто домакин ще е Варна.

В спортния календар на града фигурират също Световната купа по спортна гимнастика, международният лекоатлетически маратон Варна 2022, както и плувният турнир  “Black Sea Cup”. За финансиране на ремонтните дейности са планирани в бюджета близо 2,5 млн. лева. 300 000 лева бяха отпуснати на БК "Черно море". 

В бюджета е заложен нов дългосрочен общински дълг за реализиране на 14 инвестиционни проекта. Той ще се усвоява на няколко транша, според изпълнение на дейностите.

Проектите са:

„Разширение на Зона за платено улично паркиране - Зелена зона“; проекти за основен ремонт/реконструкция на уличните мрежи в петте района  „Аспарухово”, „Одесос”, „Приморски”, „Младост”, „Вл. Варненчик”, както и в селата Тополи, Звездица, Каменар; проект „Екологично чист транспорт за Варна“; проект „Реконструкция на бул. „Атанас Москов” в участъка от кръстовище с път I-2 до ул. „Кольо Фичето”; проект „Реконструкция на бул. „Девня” от бул. „Ат. Москов” до бул. „Република”; проект „Основен ремонт на общински път VAR1087 /I-9/ кв. Аспарухово – кв. Галата от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път  VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/ - в. з. Боровец - кв. Галата - в. з. Ракитника - х. Черноморец”; проект „Възстановяване на участък от път VAR1082 попадащ в обхвата на свлачище „Трифон Зарезан”, по плана на к. к. „Чайка”; проект „Основен ремонт на общински път VAR1082 от пътен възел с републикански път I-9 (км. 5+800) до свлачище „Трифон Зарезан” по плана на к.к. „Чайка”; проект „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, I етап: Благоустрояване на пространството, заключено между бул. „Трети март“, ул. „Асен Разцветников“, улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“.