/ Община Варна
Системата за прием в детските ясли на територията на община Варна към настоящия момент е затворена, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“.

Причината е направено предложение за изменение на наредбата „Правила и критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна“.

Колко са свободните места в детските ясли през ноември във Варна

Целта е постигане на еднакви изисквания при кандидатстване на децата за прием в детски ясли и детски градини, посочват от дирекция „Здравеопазване“. За водещ критерий за прием се предлага да бъде постоянен или настоящ адрес на детето.

Добавя се и допълнителен критерий за съвпадане на постоянен и настоящ адрес, като същият цели по-голям обхват на децата, живеещи в района. Новите правила трябва да бъдат разгледани от ОбС. Слез приемането им, ще бъде отворена и системата за прием.

Текстът с новите предложения в наредбата може е публикуван на адрес: https://varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/