/ iStock/Getty Images
Приключиха летните ремонтни дейности в общинските училища и детски градини, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

В момента се работи по обновяване или поставяне на нова хоризонталната и вертикална улична маркировка района на образователните институции.

Сред по-мащабните изпълнени ремонти в училища са на отоплителните инсталации в ОУ „Ст. Караджа“, IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри", СУ "Гео Милев"; СУ "Любен Каравелов"; На покривни конструкции, фасади, дограми, физкултурни салони в ОУ „Панайот Волов, ОУ „Капитан П. Войвода“, ОУ „Ан. Кънчев“, "Св. Св. Кирил и Методий", СУЕО „Ал. С. Пушкин“, ОУ „Черноризец Храбър", ОУ „Хр. Смирненски”- с. Тополи и ОУ “П. Евтимий“.

3176 първокласници тръгват на училище във Варна

Ремонт и обзавеждане на помещения са извършени в III ПМГ "Акад. Методий Попов"; ОУ "Георги Сава Раковски";  СУ "Свети Климент Охридски“ и други. Облагородяване на дворното пространство е направено в Общинския детски комплекс във Варна.

Ремонтни дейности са извършени и в 10 детски градини, сред които ДГ „Българче“, където е обновен приземния етаж, поставена е нова ограда; в ДГ "Бриз" е подменена дограма и обзавеждане на стаи; в ДГ "Карамфилче" е завършен текущ ремонти на старата сграда, а в ДГ "Мечо Пух" и ДГ „Приказка“ - на санитарни помещения и на покрива. Приключва основният ремонт на бившата сграда на Дом „Другарче“, като част от ДГ „Д-р П. Берон“.

След  изграждането на стая за ерготерапия в Центъра за специални образователни потребности продължава работата по адаптиране на средата - подготвя се  кабинет Монтесори и стая за арт-терапия. Поставено ще бъде и LED осветление.

В Средношколско общежитие "Михаил Колони" бе извършена подмяна на пана по оградата, поставена е нова портална врата, извършен е ремонт на санитарни помещения.