Рекордна консумация на ток в студовете
Рекордна консумация на ток в студовете / Sofia Photo Agency, архив

Рекордно ниските температури през последните дни на януари предизвикаха увеличение на потреблението на електроенергия на цялата територия, обслужвана от Е.ОН България Мрежи. В последните 4 дни на януари потреблението в Североизточна България се е увеличило с 8,5 %, в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от Е.ОН България.

Най-голямо увеличение на консумацията на електроенергия се е наблюдавало в област Варна - 16.8 %, следвана от областите Шумен (9%), Търговище (7,6 %), Разград (6,8 %), Габрово (6,2 %), Силистра (5,5%).

Най-интензивно е било потреблението на 31 януари, когато са били доставени 28 715 MWh електроенергия. Отрицателните температури през последните дни в Североизточна България са били причина за по-високи товари в сравнение и с потреблението по време на Коледните и Новогодишни празници, като ръстът е с 22 %.

Електроразпределителната мрежа разполага с необходимия капацитет да понесе натоварването в резултат на завишеното потребление през зимните месеци. Специалистите в Центровете за управление на мрежата наблюдават състоянието и товарите на съоръженията и имат готовност, при необходимост, да извършат съответните превключвания и манипулации, за да осигурят непрекъснатост на електроснабдяването.