компютър
компютър / dariknews.archive

Регистрацията в „Бюрото по труда“ и Националния осигурителен институт е възможна по електронен път, както и отлагане на такава в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение, съобщават от „Бюрото по труда“ във Варна.

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, хората могат:

да се възползват от отложените срокове до 14 дни след отмяна на извънредното положение;

да се регистрират по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) -  през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция Електронно управление“ чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ;

да изпратят попълнени заявления до бюро по труда, чрез лицензиран пощенски оператор.

За улеснение при ползването на Системата за сигурно електронно връчване е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Предоставена е онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв.

Пълна информация за услугите на сайта на Държавна агенция "Електронно управление“.

В краен случай, ако хората не могат да ползват горните варианти, могат да посетят „Бюрото по труда“, за да се регистрират като търсещо работа лице и там могат да подадат на хартиен носител и заявление за обезщетение, което „Бюрото по труда“ по служебен път ще предостави на НОИ.