Преразглеждат дивидента на „Пазари”
Преразглеждат дивидента на „Пазари” / Дарик Варна, архив

Промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища е включена в дневния ред на днешното заседание на общинската комисия по "Собственост и стопанство". Съветниците ще разгледат и актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012".

На гласуване ще бъде подложено предложението за промяна на Устава на „Пазари" ЕАД и преразглеждане на дивидента на общинската фирма.

В дневния ред е включено разглеждане на предложение от началника на Регионалния инспекторат по образование за предоставяне на безвъзмездно право на управление за срок от 10 години на част от имот на бул. „Сливница" №13, за обезпечаване на дейността на Ресурсния център-Варна.

По предложение на проф. д-р Захари Захариев - председател на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и Председател на Фондация „Славяни", ще бъде поискано съгласие за безвъзмездно ползване за срок от 10 години на Федерацията върху сграда на ул. „Ген. Скобелев" № 56 и извършане на необходимите ремонтно-възстановителни, архитектурно-преустройствени дейности и обзавеждане в сградата от Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД.

Заседанието на комисията "Собственост и стопанство" започва в 10,30 часа.

Три часа по-късно, в 14,30, започва заседание на временната комисия "Изработване проект на правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

В дневния ред е включено разглеждане на две предложения за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Съветниците ще разгледат и предложение за организирането на работата на местния парламент, отправено от Партия на българските комунисти - Варна.