дъжд дете море
дъжд дете море / iStock/Getty Images
Предложенията трябва да обхващат периода 1 април - 31 октомври

Остава един ден до приключването на конкурса за разработване на проекти от неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора.

В него могат да кандидатстват всички организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съгласно Указания за изготвяне на проекти по превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора за 2020 година. Проектните предложения трябва да обхващат периода 1 април – 31 октомври.

Кандидатстващите организации трябва да подадат проектите си в деловодството на Община Варна до 12-ти март 2020 година. Допълнителна информация на телефон 052/820 677. Необходимите документи могат да бъдат изтеглени от сайта на дирекция „Превенции”.