Поради авария във ВИК инсталация в сградата, в която учат учениците от първи, втори и трети клас от ОУ "Иван Вазов", е създадена нова организация на учебния процес за част от децата, съобщават от Община Варна.

Къде няма да има вода в София

По предложение на директорите на Основното училище и на Професионална гимназия по електротехника учениците от втори и трети клас ще учат в сградата на професионалната гимназия. За първокласниците промяна не се налага.

Директорът на основното училище е уведомил родителите за промените, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.