ОДМВР-Варна
ОДМВР-Варна
Спаднал е броят на регистрираните взломни и домови кражби

Заместник-директорът на ГД „Национална полиция“ старши комисар Николай Хаджиев присъства на отчет анализа за дейността на ОД на МВР-Варна за изминалата година.

Той даде висока оценка за постигнатите резултати, като обърна внимание на устойчивата тенденция за ръст в разкриваемостта на престъпленията, наложила се през последните пет години. Добрите резултати, постигнати вследствие на добро разпределение на силите и координация помежду им, са показател за добре свършената работа, подчерта старши комисар Хаджиев.

Особено внимание, зам.-директорът на ГДНП обърна на спада в броя регистрирани взломни и домови кражби, както и на снижението на нивата на регистрираните посегателствата над МПС, тъй като именно „битовата престъпност е тази, която се отразява пряко на човешките съдби”.

Специално внимание беше обърнато на положителните данни по отношение на пътната безопасност. На територията на ОД на МВР-Варна са регистрирани по-малко тежки ПТП, ранените са по-малко, броят на загиналите също е по-малък от тези през 2018 г.

Старши комисар Николай Хаджиев поздрави ръководството и състава на Областната дирекция във Варна за постиженията им и по отношение на работата с деца и призова „тази посока да бъде запазена, защото именно децата са нашето бъдеще”.

Сред официалните гости бяха зам.-кметът на Варна Тодор Иванов, административният ръководител на Апелативна прокуратура-Варна – Владимир Чавдаров, окръжният прокурор Красимир Конов, прокурор Невена Илиева – ръководител на Районната прокуратура в града, ръководителите на Окръжен и Районен съд-Варна. Всички те оцениха висока работата на Областната дирекция на МВР и изразиха желание и готовност за продължаване на доброто взаимодействие със структурата.

През 2019 г. в ОД на МВР-Варна са регистрирани 6265 криминални престъпления. В сравнение с  2018 г. те са с 271 по-малко. Делът на най-масовия вид посегателства – кражбите на имущество, е 53,4%. Регистрираните през 2019 г. кражби са 3345.

За 2019 г. общата разкриваемост на криминалните престъпления е 40,2%, при 39,6% за 2018 г. Броят на разкритите престъпления е 2516, като през отчетния период са разкрити и 593 криминални престъпления, извършени в минали периоди.