/ IStock
Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за част от морски плаж „Червенка" в община Созопол, за морски плаж „Кабакум - юг" в община Варна, както и за морски плаж „Камчия Север 3", морски плаж „Камчия - Север 4" и морски плаж „Камчия - Север 5" в община Аврен.

Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Откриват процедура за възлагане на концесия за плаж „Свети Влас - централен“

Предлага се срокът на всяка от концесиите да е 15 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за „Червенка" е 12 649,65 лева без ДДС, за „Кабакум - юг" - 86 112 лева без ДДС, а за „Камчия Север 3", „Камчия - Север 4" и „Камчия - Север 5" - 32 185,72 лева без ДДС.

Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Морските плажове ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.