Три обекта бяха откритипо европейски проект
Три обекта бяха откритипо европейски проект / live.varna.bg
Извършен бе основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” в града

Три обекта от проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна” бяха символично открити на 11.03 т.г.

Първият от тях е за благоустрояване на междублокови пространства в район „Одесос” 1, включващо реконструкция на ул. „Георги Бенковски” - в участъка от бул. „Сливница” до ул. „Кракра”, както и на предблоковите пространства между ул. „Цар Петър”, ул. „Парижка комуна”, ул. „Кракра” и ул. „Георги Бенковски“. Изцяло е подменена подземната инфраструктура, извършено е преасфалтиране, подмяна на тротоари и бордюри.

Вторият проект е за благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост (ж.к. Възраждане, I м.р.), включващо естетизация и модернизация на пространството между ул. „Ана Феликсова”, ул. „Петър Алипиев”, улицата западно от бл. 17, както и локално платно на бул. „Трети март“. Извършено бе преасфалтиране на малки улици, изграждане на детски площадки, нови места за отдих, паркоместа, подмяна на подземна инфраструктура и велоалея, съобщи Тихомир Тимов, ръководител на проекта.

По третия проект - благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик”, IV-ти микрорайон, бе извършен и основен ремонт на ул. „Янко Мустаков” - в участъка от бул. „Константин и Фружин” до ул.”Света Елена”. Дейностите включваха още основен ремонт на улиците, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на нови паркинги, и тротоари, създаване на зелени зони и зони за отдих, нови детски и спортни площадки, обновяване на уличното осветление.

Модернизацията на градската среда стана със средства от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 и съфинансиране от Община Варна.