/ Община Варна
Сградата на ОД на МВР във Варна на ул. „Цар Калоян“ №2, която бе ремонтирана по оперативна програма „Региони в растеж“, бе символично открита от Христо Иванов, зам.-кмет и ръководител на проекта, и комисар Андрей Ангелов, зам.-директор на полицията в морската столица.

Обектът представлява комплекс от сгради, проектирани и построени по различно време през годините. Най-старата е на бившата Българска земеделска банка, завършена през 1932 г., която е архитектурно-строителен паметник на културата и притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност.

"Извършените строителни дейности по проекта включват реставрация на фасадата, подобряване на енергийните характеристики - подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация на външните стени и покрив, подмяна на осветителни тела и други.

Сградата вече е с подобрен архитектурен облик и достъпна среда", обясни Христо Иванов. След санирането на обекта разходите за електричество рязко са намаляли, похвалиха се от полицията.