Откриха център за аутизъм във Варна
Откриха център за аутизъм във Варна / live.varna.bg
Финансирането на дейностите е осигурено от общинския бюджет
Варна е първият град в страната след София, в който има Център за социална рехабилитация на деца и младежи с проблеми в аутистичния спектър.

В него ще бъдат обхванати 24 потребители, които ще го посещават по график. През 2019 г. правителството предостави за безвъзмездно ползване два етажа на сграда на ул. "Кавала" 1 на Асоциация "Да съхраним жената", която развива социалната услуга в партньорство с Община Варна.

Финансирането на дейностите е осигурено от общинския бюджет, като за 2020 година са заложени 70 000 лв. На откриването на центъра присъстваха Коста Базитов, зам.-кмет, Таня Василева, директор на дирекция "Социални дейности", Анастасия Георгиева, директор на дирекция "Здравеопазване", Йорданка Ненчева, председател на Асоциация "Да съхраним жената", родители и деца.

В центъра са предвидени възможности за логопедична, психиатрична, психологическа подкрепа, специална педагогика, помощ от кинезитерапевт.
 

Центърът за аутизъм във Варна
live.varna.bg


Четирима експерти ще работят на трудов договор, а шестима - на граждански, поясни Йорданка Ненчева. Община Варна продължава да развива богатата си социална програма, в която към момента са включени 59 социални услуги, изпълнявани в партньорство с неправителствени организации.

Миналата година кметът Иван Портних получи награда за активни социално отговорни политики и цялостен принос за социалното развитие на България от Националния алианс за социална отговорност.