Общината обръща имоти в пари
Общината обръща имоти в пари / netinfo

Пазарната оценка на общински имоти и провеждането на търгове с явно наддаване за продажбата на такива одобриха съветниците от комисията по "Собственост и стопанство". По силата на това решение беше прието предложение на кмета Кирил Йорданов да се учреди възмездно право на строеж върху имот с площ 150 квадратни метра на ул. "Вяра" във Варна. Оценката му възлиза на 44030 лв. без ДДС.

Съветниците одобриха и пазарната оценка на общински имот от 109 квадрата, която е на стойност 7864 лв. Земята се намира в кв. Галата. Те се съгласиха с искането на кмета да бъде прекратена съсобствеността и изкупена частта на общината от 62 квадратни метра поземлен имот на ул. "Атанас Христов". Оценката на имота е 41800 лв.

Членовете на комисията по "Собственост и стопанство" приха предложение на градоначалника за провеждането на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински земи в местоностите "Планова", където пазарната оценка на имот от 6438 квадрата е 2 134 197 лв., "Пчелина", където тръжната цена е 208500 лв. за 1045 квадрата, и село "Звездица".

Търг ще се проведе и за имот с площ 1051 кв. м. на ул. "Мир", чиято цена е 676000, решиха съветниците.

Те приеха общинската администрация да докладва, ако даден общински имот не бъде продаден на търг и в последствие той да се резервира за публично-частно партньорство.