Общината дава културата в ръцете на фондация
Общината дава културата в ръцете на фондация / Дарик Варна, архив

Общината да учреди фондация в подкрепа на развитието на културните и творчески екипи във Варна. Около тази идея се обединиха съветниците от ресорната комисия към местния парламент. Основните цели на Културна фондация „Варна“ ще бъдат насочени към създаване на дългосрочна културна стратегия на морската столица, подпомагане и насърчаване на творците и създаване на конкурентна среда, както и диалог между институциите и неправителствените организации.

Фондацията ще работи в полза на обществото и ще подпомага творческите екипи, тъй като често те имат затруднения при достъпа до финансиране. Тя ще допълни кандидатурата на Варна за европейска културна столица, обясни Петра Димитрова от екипа, изготвящ апликационната форма за кандидатурата. Част от дейността на организацията ще бъде насочена и към създаване на мобилност и международен обмен на артистите.

Препоръка за създаването на фондацията е дал сър Робърт Скот - консултант на кандидатурата на Варна. Според него това е добър начин да бъдат изведени част от културните дейности от общината и да се работи по-гъвкаво в сферата на културата. Присъствието на такава организация би засилило шансовете на града да привлече повече средства през новия програмен период 2014 – 2020 година.

Съветникът от ГЕРБ Валентина Софрониева обясни пред колегите си, че не е против създаването на Културна фондация „Варна“, но не и преди да се запознае как би функционирала тя. За да стане това, общинарите решиха няколко души от тях да заминат на работни посещения в български градове, където вече работят такива организации. Фондации с културна насоченост има в София, Бургас, Пловдив и Русе.

Съветниците от комисията по култура изразиха принципно съгласие за създаване на фондацията и изискаха от администрацията и кмета становище и предложение за нейното учредяване.