Община Белослав в задочен спор с Гражданска защита
Община Белослав в задочен спор с Гражданска защита / netinfo

Изнесената от „Гражданска защита”-Варна информация за липса на приет  План за действие при бедствия в Белослав не отговаря на истината, съобщават от общината м града. Такъв документ е приет с решение на Общинския съвет от 10-ти март тази година, а оригинал от решенията е изпратен до Областна администрация – Варна, твърдят от общинската администрация в Белослав.

При извършените досега проверки , включително и направените от Гражданска защита на 1-ви и 15-ти септември тази година, няма констатации за пропуски по структурата на общинския щаб при бедствия. Съставът на щаба за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии е актуализиран със заповед на кмета на Белослав Емил Дичев съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия, твърдят от засегнатата община.

При формирането на щаба не са направени забележки и от Димитър Митев- главен испектор  ТД „Гражданска защита” Варна, който е включен в щаба. В момента Община Белослав работи по отстраняване на пропуските при обученията за действия при бедствия. Предстои следващия месец ново събиране на щаба и кметовете на неселените места за  учебно- практическо отработване на плана при бедствия, при което ще бъдат остранени отстаналите забележки от проверките. Сформирани са и доброволните нещатни формирования за действие при бедствие. С доброволните спасители са сключени договори и са им направени застраховки. Очаква се финансиране от Министерството на финансите за тяхното обучение.

Предвижда се в бюджета на община Белослав да бъдат заложени средства за сертифициране на инвивидуалните защитни средства.  Схемата за раздаване на противогази се актуализира в момента, тъй като преди месец от Гражданска защита са бракувани допълнителни бройки от тях.