/ пресцентър
Община Аксаково е големият отличник по успешно реализирани европроекти. В първите 10 години от пълноправното членство на България в Европейския съюз малката черноморска община е привлякла и усвоила над 50 млн. лв. Най-големите спечелени и приключени проекти са в инфраструктурата на общината - битова, културна, социална и пр., съобщи зам.-кметът Красимира Дянкова.

Сред успешните европроекти с най-голяма значимост за живеещите в община Аксаково са рехабилитираната пътна мрежа, осигуряваща връзка между Аксаково, Игнатиево, Припек и Слънчево, които формират най-атрактивната за бизнес зона на територията на общината.

Ключови за качеството на живот е успешно реализираният проект за обновяване на водопроводната и канализационна мрежа, както и обновяването на образователната инфраструктура в общината.

Това стана ясно по време на официалното честване на 10-годишнината от членството на България в ЕС, организирано по инициатива на областния управител Стоян Пасев.

Аксаково е общината, която може да се похвали с 2,5 пъти повече и привлечени евросредства на глава от населението в сравнение със средните нива в останалите общини от страната, обяви губернаторът Стоян Пасев по време на събитието.

Областният управител декларира официално, че усилията на властта - централна и местна, в следващите години ще продължат да са фокусирани върху развитието и модернизирането на инфраструктурата.

Изключителен приоритет за област Варна остава развитието на индустриална зона "Черно море", заключена на територията на общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня.