/ община Казанлък
520 места са обявени за целодневен прием в детските ясли за класиране на 20 август, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.

Електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 18 до 20 август, включително, а на 21 август-отново отворена.

През лятото се допуска смесване на деца от различни групи на градини и ясли

Класирането ще бъде обявено на 20 август до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на класираните деца е от 23 до 31 август. Класираните деца ще се приемат по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемичната обстановка.

Поради продължаване на ремонтните дейности в ДЯ №7 „Роза“, класираните деца за тази детска ясла се очаква да бъдат приети през месец ноември.
община Варна