Няма опасност за населението в района на радиацията в Девня
Няма опасност за населението в района на радиацията в Девня / DariкNews.bg, архив

Няма опасност за населението в района на Девня, където вчера е настъпил радиационен инцидент, съобщават от Министерството на здравеопазването. По предоставените данни от „Полимери”-Девня са били откраднати три броя прибори за технологичен контрол - нивосигнализатори с радионуклид Cs-137.

Регионалната здравна инспекция в морската столица незабавно е организирала екип от физик, лекар и здравен инспектор, които на място са взели проби. За случая е уведомена и Агенцията за ядрено регулиране. От извършения оглед на място е установено, че източниците са открити в две частни къщи в Девня, два от тях са намерени в нива на 7 м от къщата, а третият в двора на самата къща. След изнасяне на източниците е извършено контролно измерване, което е показало, че стойностите са в обичайните нормални граници.

С помощта на оловни контейнери радиоактивните източници са изнесени от района и са транспортирани в хранилището на „Полимери” АД. Извършените след това замервания са показали, че радиационният фон около хранилището е повишен. Със сигнална лента районът е обозначен като опасен и е забранен достъпът на хора до него. Предстои връчване на предписание на ръководството на Полимери за унищожаване на радиоактивните източници в специализирано за целта хранилище в с. Нови хан.

Установено е, че в пряк контакт с радиационните източници са били пет души. Всички те са прегледани от радиобиолог и са хоспитализирани в МБАЛ-Девня, където са им назначени хематологични изследвания и медицинско проследяване за период от четири седмици. Прегледи се извършват и на всички лица, които са участвали в ликвидирането на радиационния инцидент. Други 16 души, обитавали двете къщи, където са открити източниците, в момента се преглеждат от радиобиолог. Техните семейни лекари са уведомени и са получили указания за провеждане на последващо медицинско наблюдение.