Детска площадка във Варна
Детска площадка във Варна / Община Варна
През 2018 г. Община Варна изгради пилотно 10 спортни площадки в общински училища, над 200 детски площадки в целия град.

„През 2019 г. – започнахме в още 18 училища, в 12 детски градини и 7 детски ясли, част от тях ще бъдат завършени тази година.

Целта е създаване на условия за масов спорт и развитие на спортна култура още от най-ранна детска възраст“, заяви Иван Портних.