Намалиха цената за депониране на отпадъци във Въглен
Намалиха цената за депониране на отпадъци във Въглен / Дарик Варна, архив

Общинските съветници от комисията по “Финанси и бюджет” възложиха на кмета Кирил Йорданов да подпише анекс към договора между общините Аксаково и Варна, който урежда  приемането и депонирането на неопасни отпадъци в депото в село Въглен. Според анекса морската столица ще заплаща за услугата 9 лв. без ДДС за кубичен метър отпадък. Цената е намалена от Общинския съвет в Аксаково от 13,60.

Съветниците дадоха съгласие за поемане на общински дълг във връзка с авансови плащания в размер на 35 процента по договори за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проектите “Достъпна култура в алтернативи” и “Подкрепа за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”. Последният е на стойност 1 млн. лв. и е със срок на изпълнение 24 месеца. Той ще обедини основните инвестиционни намерения на Община Варна до 2020-та година.

Общинарите решиха още да се отпуснат 65 хил. лв. на ДКЦ 1 “Св. Клементина” за ремонти, мамограф и покриване на дължими данъци. Не беше прието предложението на Владимир Тонев от партия “Нашият град” болницата да бъде освободена от плащане на дивиденти, за да покрие с парите нуждите си.

Общинските съветници приеха и допълнение към Наредбата за паркиране в "синята зона" във Варна, според което час престой ще струва 1 лв.