Над 1000 души във Варна получават храна от обществени трапезарии
Над 1000 души във Варна получават храна от обществени трапезарии / Sofia Photo Agency, архив

1065 души във Варна ползват услугата „обществена трапезария”, отчитат от социалната дирекция в общината. Най-много са хората от район „Владислав Варненчик” - 245-ма, а най-малко - в район „Одесос” - 170. Това са предимно хора с ниски доходи, с увреждания, многодетни семейства, бездомници, самотни родители и самотни възрастни хора.

Финансирането на обществените трапезарии се осъществява чрез социалната програма на община Варна. Осигурените средства за порция храна са средно 1,70 лв., като през 2013 г. общо заделените пари в местната хазна са били 423 022 лв. Предвид ниските доходи на гражданите потребностите от социалната услуга постоянно нарастват.

Община Варна финансира реализиране на дейността на две обществени трапезарии - към Домашен социален патронаж с капацитет 515 места и към Фондация „Вяра, Надежда, Любов” с капацитет 550 места. От общия брой 1065 места 30 са осигурени за потребителите на приюта за временно настаняване на бездомни и социално слаби на ул. „Петко Стайнов” 7, а 40 места са осигурени за нуждаещи се лица, които получават порция топъл обяд от храм „Св. Архангел Михаил” на ул. „27 юли”.

Подборът на лицата, които са включени в списъците на обществена трапезария, се осъществява от комисии в районните администрации. Важен критерий е постоянният адрес на лицата, което е изискване с цел да се избегне ползването на услугата от едно и също лице на няколко места. Изключение прави приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби, откъдето заявката се подава от определено за това лице и постоянният адрес не е водещ.

Хората, желаещи да ползват обществените трапезарии, подават заявление и документи, доказващи здравословното и социалното им състояние, в съответната районна администрация. След определяне на цялостния им статус комисията определя нуждаещите се с най-висок социален риск и те биват включени в списъците. При наличие на чакащи комисията преразглежда вече включените в обществената трапезария лица и включва нови потребители с по-тежък социален статус.