На шумните кръчми да не се разрешава удължено работно време, предлагат съветници
На шумните кръчми да не се разрешава удължено работно време, предлагат съветници / sxc.hu, архив

На заведенията за хранене и развлечения във Варна да се отказва разрешение за удължено работно време, ако срещу обектите има подадени три или повече жалби за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за замерване на Регионалната здравна инспекция. Това предлагат двама общински съветници от БСП.

Милена Георгиева и Христо Боев предлагат мярката да залегне в Наредбата за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна. В нея като задължително условие за разрешаване на удължено работно време да има и положително становище от РЗИ-Варна, се посочва в предложението на двамата съветници.

Затварят две варненски заведения заради силен шум

Целта е създаването и опазването на здравословна среда за работа, труд и почивка на гражданите и гостите на Община Варна и опазване на околната среда от нерегламентиран шум от търговските обекти, аргументират се Георгиева и Боев. Според тях, необходимостта от уреждане на въпроса е породена от зачестилите жалби и сигнали от граждани, организации и юридически лица за завишени норми на шум с източник туристическите обекти на територията на общината.

Предложените мерки са в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда и Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, издадена от две министерства - на здравеопазването и околната среда и водите,се отбелязва още в предложението.