Логопед
Логопед

Терапии и консултации в електронна среда предлагат експертите от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Логопедичен център - Варна (ЦПЛР-ЛЦ).

След направено проучване сред родителите на децата и учениците, обучаващи се в центъра, е получена пълна подкрепа за провеждане на логопедичната работа онлайн. Използват се различни комуникационни канали – платформата ZOOМ, Viber, Messnger, Classroom. Родителите подкрепят децата си в провеждането на упражнения, дадени от логопеда, в домашна среда.

Обратната връзка с родителите се осъществява чрез електронна анкета, поставена в този сайт.


Логопедичният център е образователна институция в системата на предучилищното и училищното образование с предмет на дейност превенция, диагностика, терапия на всички комуникативни нарушения при деца от  3г. до 7г. и ученици от I до XII клас.

През учебната 2019-2020 г. към ЦПЛР-ЛЦ-Варна функционират 43 логопедични кабинета, в които работят 30 специалисти. През първия учебен срок на  настоящата учебна година са обучавани 948 деца и ученици с различни комуникативни нарушения. В електронна среда логопедите продължават да провеждат и дейности, свързани с вътрешноинституционалната квалификация чрез платформата ZOOM.

Повече информация може да бъде получена всеки работен ден от 9:00ч. до 18:00ч. на тел. 0898567143.