Голямото кастрене на кабели във Варна продължава (СНИМКИ)
Голямото кастрене на кабели във Варна продължава (СНИМКИ) / снимки: Дарик Варна

Премахването на незаконните кабелни мрежи продължава с пълна сила в централния район „Одесос". Няколко екипа работници, снабдени със стълби, клещи и телорези, кастриха наред кабели в Гръцката махала вчера.

Без кабели останаха десетки фасади, а акцията предизвика недоволството на немалко потребители, останали без телефон, телевизия и интернет. „Обадете се на оператора, който ви обслужва. От там ще ви кажат кога мрежата ви ще бъде възстановена", беше отговорът, който потърпевшите граждани получаваха от работниците с клещи.

Голямото кастрене на кабели във Варна продължава (СНИМКИ)
netinfo

При премахването на кабели обаче липсваха представители на районното кметство, по чиято заповед всъщност се извършва зимното подкастряне на висящите кабели.

Голямото кастрене на кабели във Варна продължава (СНИМКИ)
netinfo

От седмица се режат наред кабели на всички оператори, оплакаха се доставчици на телекомуникационни услуги. Фирмите твърдят, че щетите им са за хиляди левове.

Режат се единствено кабели на телекомуникационните компании. А по фасадите минават всякакви жици - за видеонаблюдение и звънчеви системи, за сателитни чинии и климатици. Прекъсват се и мрежи, които са законни, с одобрени проекти и разрешителни за строеж и ползване, въведени в експлоатация и ползвани от години, заяви Марина Астарджиян, търговски директор на „Телекомуникационна компания Варна". Тя обясни, че като незаконни се определят и излазите, които водят кабелите от земята към входовете на жилищните сгради.

„На практика всички колеги страдат. Не сме единствените. Има много други колеги, които са също на бойното поле, в опити да си спасят мрежите", сподели Астарджиян.

Продължава премахването на незаконни кабелни мрежи

За спасяване на мрежите са мобилизирани дори техници от други градове, които помагат на варненските си колеги, сподели управителят на Варна Нет Живко Янов. Той разкри, че с премахването на въздушните мрежи техни клиенти и абонати на други компания са лишени от единствената връзка със спешния телефон 112.

Голямото кастрене на кабели във Варна продължава (СНИМКИ)
netinfo

В момента се изпълняват 4 заповеди за район „Одесос". Принудително се премахват незаконно изградени въздушни мрежи със заповеди от районното кметство, обясни Николай Няголов, шеф на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред".

Преди да започне изпълнението на заповедите, всички кабелни оператори са били уведомени, уточни Няголов. Всички оператори обаче отричали изграждане на въздушни кабелни линии и твърдели в писмата си, че имат само подземни кабелни линии, затова заповедите за премахване са издадени срещу неизвестен извършител.

Фирмите доставчици са длъжни да разположат кабелите си под земята, категоричен бе общинският началник. И добави: „Разпоредбите не са от днес, а от 4-5 години".

Съгласно Наредба № 17 за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях, издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, не се допуска изграждане на въздушна кабелна мрежа в населени места с над 3000 жители, както и в курортни селищни образувания и в курортни зони на населени места.

Премахването на незаконни строежи от четвърта до шеста категория, каквато са въздушните кабелни мрежи, е възложено на фирма, която е избрана по Закона за обществените поръчки, обясни Няголов.

Справка в сайта на Агенцията по обществени поръчки показва, че премахването на незаконни строежи от четвърта до шеста категория включително, или на части от тях, на територията на общината, е възложено на Обединение „Варна-РР-РС", регистрирано в Търговище. Участници в обединението са "Радита" ООД и "Рейтон" ЕООД от същия град.

На база сключеното рамково споразумение, на 13 октомври тази година е подписан договор за премахване на въздушни кабелни мрежи, монтирани по фасадите и покривите на сградите, по стълбовете за улично осветление и дърветата в I, III, VII и VIII микрорайони по плана на Варна, както и по улица „Драгоман" - от №24 до №28. Срокът за изпълнение е 6 месеца, като Общината ще плати на фирмата изпълнител малко над 55 500 лева.

Голямото кастрене на кабели във Варна продължава (СНИМКИ)
netinfo

Ще бъдат премахнат всички незаконно изградени кабелни мрежи, за които има влязла в сила заповед от съответното районно кметство и е спазена процедурата по Закона за устройство на територията и съответната общинска наредба за премахване на незаконните строежи. Така шефът на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" отговори на въпрос дали кабелите, които опасват сградата на Община Варна, също ще бъдат премахнати. Няголов обаче не можа да каже с точност дали общината ще попадне сред сградите с отрязани кабели.

Сградата, от която се управлява Варна, попада в I микрорайон. Той обхваща участъка между бул. „Цар Освободител", бул. „Осми Приморски полк", бул. „Сливница" и ул. „Пирин". В обхвата на III микрорайон попада карето между бул. „Цар Освободител", бул. "Осми Приморски полк", бул. „Сливница" и бул. "Приморски". Микрорайон VII е с обхват бул. „Хр. Ботев", ул. "Преслав" и ул. „Девня", а VIII включва територията между бул."Мария Луиза", бул. „Сливница", бул. "Приморски" и ул. „Преслав.