Екоексперт: Трябва да се притесняваме за качеството на въздуха във Варна
Екоексперт: Трябва да се притесняваме за качеството на въздуха във Варна / снимка: Дарик Варна

Гражданите трябва да се притесняват за качеството на въздуха във Варна. Това мнение изрази Людмил Икономов, изпълнителен директор на Института за екологична модернизация и ръководител на екипа, изготвил Екологичната оценка към ОУП на Варна. Пред Дарик той коментира фактът, че Варна е сред българските градове с най-високо ниво на вредни вещества в атмосферния въздух. А в двата пункта за мониторинг на замърсяването в града често се отчита превишаване на среднодневните допустими норми.

„Всяко нещо, което е извън нормите с допустими емисии, е притеснително", смята експертът. Той обясни, че при определянето на нормите са взети под внимание много неща, сред които и опасността за здравето.

„Както в една къща, прахът трябва да се прибира. А това става чрез така нареченото мокро метене. Такива машини във Варна не съм виждал масово да чистят", сподели шефът на Института за екологична модернизация.

Няма управление без информация

„За да се управлява качеството на въздуха, трябва да се знае какво е то. И то трябва да се знае текущо. По два пункта е смешно да се прави някаква прогноза, изобщо някакво управление, още повече на качеството на въздуха", е мнението на Икономов.

Трябва да има система, която да отчита текущото замърсяване на въздуха, каквато във Варна няма. За град с такива размери трябва да има поне 6 електронни табла, на които да се съобщават отчетените данни за замърсяването. Почти навсякъде в Европа има разположени такива стационарни табла. Във Варна датчиците могат да бъдат внедрени в системата на общинско предприятие ТАСРУД, което контролира светофарите, смята екоекспертът.

Доклад показва кои са най-прашните райони на Варна

По данни от 2013 г. в града се формират две зони със завишени нива на фини прахови частици. Едната зона обхваща централна градска част и околните жилищни квартали, а другата се формира по протежението на участъка от автомагистрала „Хемус", на входа на Варна след кръговото за летището. Извън територията на града превишаване на нормите може да се наблюдава в района на с. Тополи. Оформят се няколко по-малки зони по протежение на главен път I-9 в район Аспарухово и в участъка от път Е87 около курортен комплекс „Чайка" и „Златни пясъци", където съществува потенциал да бъдат регистрирани наднормени концентрации в непосредствена близост до пътните платна.

Екоексперт Трябва да се притесняваме за качеството на въздуха във Варна
netinfo

Разпределение на средноденонощните концентрации на фини прахови частици за 2013 г. на територията на община Варна. Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат 24-часовата норма от 50 µg/m 3, е показана чрез щриховка в червен цвят

Замърсяването на въздуха се дължи най-вече на интензивния трафик и битовото отопление, се отбелязва в Анализ, моделна оценка на замърсяването на атмосферния въздух, актуализация на програмата и нов план за действие за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна.

Предвидено е увеличаване честотата на мокро миене и метене на основните транспортни артерии до 2 пъти седмично (без зимния период), което ще доведе до намаляване на годишните емисии на фини прахови частици с около 153 тона на година. Миенето и метенето струва на общинския бюджет 400 000 лева.

Системно миене и метене на главните булеварди и улици се извършва на територията на целия град. Включва всички райони и започва от април и продължава до края на октомври. През различните месеци графикът е различен, като през трите летни месеца честотата на уличното миене е най-голяма. Това съобщи за Дарик Биляна Тодорова, началник сектор „Екологичен контрол" към дирекция Управление на сигурността и контрол на обществения ред.

Графиците за миене се подготвят от районните администрации, съобразно натовареността на улиците и необходимостта от измиването им. С уличното хигиенизирането са ангажирани сметопочистващите фирми, уточни Тодорова.

Инсталирането на 3 броя електронни информационни табла на сградата на общината и на входовете на града (на бул. „Вл.Варненчик" и на бул. „Хр. Ботев") за информиране на населението за нивата на основните замърсители на въздуха не е направено поради липса на финансови средства, пише в актуализираната общинска програма.

И екоинспекцията признава за проблема с праха във Варна

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици все още е проблем за качеството на атмосферния въздух през зимния сезон в град Варна. Съществен принос за това има широкото използване на твърди горива за битовото отопление и транспорта. Потвърждава се необходимостта от реализацията на програма по подобряване качеството на атмосферния въздух за тази община, се посочва в Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. В документа, изготвен от Регионалната инспекция по околната среда и водите, се отбелязва, че качеството на атмосферния въздух в града се измерва от два стационарни пункта за мониторинг. Те са разположени на ул."Батак" и в СОУ „Ангел Кънчев".

През 2014 г. измервателната станция на "Батак" е регистрирала 361 средноденонощни концентрации, 133 от които превишават пределните стойности за среднодневни норми, най-вече през зимата. Пунктът в „Ангел Кънчев" е регистрирал 344 средноденонощни концентрации, 74 от които превишават среднодневните норми, основно през месеците септември и октомври.

Варна по-прашна от Девня

Освен в областния град, измерване на замърсяването на въздуха в региона се прави и в Девня и Старо Оряхово. В Долината на химията през миналата година са отчетени 31 превишения на среднодневните норми, докато в Старо Оряхово няма отчетени такива.