Една година се забави издаването на разрешително от МОСВ за ползване на повърхностен воден обект.

Документът, който чак сега получихме е необходим, за да приключи процедурата по полагане на тръбопровода под дъното на Варненското езеро в частта на фарватера.

Замърсяването по дъното на Варненското езеро по някои показатели надхвърля европейските норми

Това обясни на пресконференция кметът Иван Портних, съобщиха от Община Варна. "Ако темата с прословутата тръба в езерото бе важна за държавата, би следвало да има по-адекватна реакция. И в момента тя е положена на дъното на езерото", коментира той.

Оттук нататък предстои провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществената поръчка за строително-монтажни работи, след това обявяване и провеждане на открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на СМР, на строителен надзор и сключване на договори.

Община Варна

Едва след това ще се пристъпи към изпълнение на СМР-та, ако бъдат осигурени средства. По време на срещата стана ясно още, че тъй като тръбопроводът се намира на дъното, от ДППИ не могат да приключат проекта "Проектиране и удълбочаване на канал №1 и канал 2, Пристанище Варна-инженеринг”, при който се извършва удълбочаване на канал 1.

Кметът припомни, че тръбопроводът в езерото е бил изграден през 2011 г. Авария стана 8 години по-късно, най-вероятно причинена от котва на кораб.