/ Община Варна
Екип от "Хидроремонт - ИГ" ООД започна работа под вода за възстановяване на проводимостта на временния тръбопровод във Варненското езеро за своя сметка.

От фирмата имат готовност до края на седмицата, при благоприятни метеорологични условия, да завършат ремонтните дейности. Община Варна бе уведомена за проблема след получено уведомление от „ВиК- Варна“ на 15 януари, в което се съобщава за констатирани „аномални показания в приборите, отчитащи налягане и дебит при работа на помпените агрегати на КПС Аспарухово“.

РЗИ: Замърсяването на тръбопровода във Варненското езеро не се е отразило на зоните за къпане

Същият ден Община Варна разпореди на фирма "Хидроремонт - ИГ" ООД да направи проверка на съоръжението, за да се установи причината за проблема. Тръбопроводът е в процес на строителство, а от месец септември е временно положен по дъното на езерото - на 25-30 метра западно от бъдещата траншея. От  „Хидроремонт - ИГ“ ООД  са извършили подводен оглед на временния водопровод в продължение на няколко дни.

На 25 януари в Община Варна бе получено уведомление от фирмата, че е констатирано прегъване на тръбата, което води до намаляване на сечението й, налична пукнатина в зоната на прегъването и частично изтичане на отпадни води. Веднага бяха информирани всички институции, имащи отношение по проблема, както и средствата за масова информация.

На 26 януари от РЗИ-Варна са извършили пробонабиране и изследване на микробиологичните показатели на водите край южния плаж и плаж Аспарухово. Данните на РЗИ сочат, че резултатите съответстват на нормативните изисквания за добро качество на крайбрежните морски и преходни води.