Две варненски училища въведоха задължително носене на маски. Директорите на двете училища във Варна - Четвърта Езикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ и ОУ „Стоян Михайловски“, наложиха със своя заповед носенето на маски в училище – както за ученици, така и за учители и помощния персонал. Решението е на база съвещание на Комисията за борба с грипа и острите респираторни заболявания от миналия четвъртък, в което е посочено, че мярката е препоръчителна и е по решение на директорите, съобразно процента заболели.

„Решенията на директорите са на база на препоръчителни противоепидемични мерки, които бяха разписани в протокол след заседание на областната комисия. Те включват, по преценка на съответния ръководител на образователна институция, не само указания за носене на маски, но там са разписани и мерки за затягане контрола върху влизането на болни лица в сградите на училищата, върху зачестяването на дезинфекцията, определени са срокове за проветряване на помещенията – всички тези мерки, които целят да се намали разпространението на заболяванията и които ние познаваме от предишните години. Директорите, на базата на тези препоръки, са преценили, че при тях заболеваемостта е по-голяма и за да предпазят и учениците и работещите там учители, са издали заповеди за носене на маски, така че това е тяхно право.“, каза началникът на Регионалното управление на образованието във Варна /РУО-Варна/ – Ирена Радева, която участва в заседанието на Комисията за борба с грипа, предаде БНР.

Варненско училище отново въвежда задължително носене на маски

„Искам да се обърна и към родителите – да имат малко по-голямо доверие към учителите, към ръководствата на училищата, защото тези решения са породени от грижата на съответния директор не само за образованието, но и за здравето на учениците. Той се грижи и за здравето на колегите, които работят там – за учителите. Поверявайки децата в образователната институция, родителите са направили някакъв избор, значи те се доверяват за качеството и нивото на образование.“, апелира Ирена Радева.

Не е задължително при обявяване на грипна епидемия да се обяви грипна ваканция, коментира още тя. Това става по преценка на здравните власти. Всекидневно в РУО-Варна постъпват данни за броя заболели ученици и учители от всяко едно учебно заведение. От началото на тази седмица данните за броя заболели са стабилни – няма нарастване на заболелите ученици и учители, каза още Радева.

Стойностите в момента са за 12-13% болни ученици и около 4-5 % за болни учители за област Варна, уточни началник на РУО-Варна.

Ирена Радева допълни, че в момента се провеждат олимпиадите и в едно училище се събират деца от различни училища от цялата област. Това също носи риск от увеличаване на заболеваемостта и е препоръчително всички ученици и преподаватели да носят предпазни средства.