Депутат поиска по-високи санкции срещу неправилното паркиране
Депутат поиска по-високи санкции срещу неправилното паркиране / ПП ГЕРБ

Всекидневно ставаме свидетели как възрастни хора, майки с деца и хора с увреждания се сблъскват с невъзможността да се предвижват безопасно заради неправилно паркирани автомобили по уличните тротоари, в паркове, градини и дори на детски площадки. Това коментира народният представител от ГЕРБ-Варна Павел Христов. Той е сред вносителите на предложение за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, което предвижда глоба в размер на 200 лв. при паркиране на пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки и тротоари в населените места извън обозначените за това зони.

„Въпреки засиления контрол на всички институции и съставянето на стотици актове за нарушения на Закона за движение по пътищата водачите на МПС заплащат наложените им санкции, които са много ниски, и продължават да не спазват изискванията на нормативните разпоредби и не се постига дисциплиниращия ефект на закона. Ежедневно под въпрос е поставена сигурността на хиляди граждани на пътя. Считаме, че с увеличаване на размера на съответната санкция ще бъде постигнат желаният положителен резултат”, се посочва в мотивите на вносителите на предложението Пламен Манушев, Павел Христов и Цветомир Михов от ГЕРБ.

Според народните представители „проблемът с неправилното паркиране в българските общини и изключително наболял, съществува от години и не е решен ефективно, като нарушенията са хиляди месечно”.

Проектът за промяна в Закона за движение по пътищата предвижда още Общинският съвет да може да приема наредби, свързани с преминаването, паркирането и престояването на пътни превозни средства върху паркове, градини, детски площадки и тротоари, както и да определя размера на глобите и/или санкциите, свързани с текущите разпоредби.

Вносителите изтъкват, че в практиката вече има прецеденти при обжалване съдът да намалява наложените по наредбите, гласувани от общинските съвети, санкции до размера на глобата, определена в закона. Като нормативен акт законът е с по-висока степен от общинските наредби, а регламентираната в него глоба за неправилно паркиране е 20 лв. и 30 лв. при нарушение върху тротоара.

Според статистиката само във Варна през изминалата година са съставени 730 акта за неправилно паркиране, а за първите двайсетина дни на тази година – над 80, посочи Павел Христов, като се позова на данни за контрола по Наредбата за обществения ред на община Варна.