Дават обезщетение при пенсиониране на служители в социалната сфера
Дават обезщетение при пенсиониране на служители в социалната сфера / Дарик Варна, архив

Анекс към общинския колективен трудов договор за работещите в сферата на социалните услуги между кмета на Община Варна Иван Портних,  инж. Васил Василев - председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Варна, Веселин Рашев – лидер на Синдиката на българските учители – Варна, бе подписан преди ден. Анексът дава право на служителите, които са работили през последните 10 години в институции за предоставяне на социални услуги на територията на Община Варна, макар и при различни работодатели, при пенсиониране да получат обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца.

Освен на специализирания персонал, основният платен отпуск се увеличава и на директори, управители, помощник-директори, учители на деца с умствена изостаналост, съобщиха от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна.