/ iStock/Getty Images
Данъчните стартират масови проверки по Северното Черноморие. Те ще следят за реалното отчитане на паричните обороти и издаването на касови бележки.

Засилени проверки на данъчните по туристически обекти

Мобилните екипи разполагат с достатъчно ресурси за прилагане на разнообразни методи и похвати. За не издаване на фискален бон ще се затварят търговски обекти за срок до един месец. 

Освен  преки наблюдения ще се използва дистанционната връзка на касовите апарати със сървърите на НАП, за да се откриват рискови търговци, чиито продажби значително се различават от обичайните. Масово ще се прилага и способа за „таен клиент“. 

Ще бъдат проверявани ресторанти, барчета, магазини, борси, тържища, хотели и масови културни и спортни мероприятия както по Черноморието, така и в целия регион.

Проверките в търговските обекти ще се извършват и след работно време, както и през пoчивнитe дни. Всички инспектори имат официални легитимации на НАП и при никакви обстоятелства не събират парични глоби на място и на ръка.

Наложените санкции се внасят само по банков път. Глобата за неиздаване на касова бележка за физическите лица, които не са търговци, а служители, е в размер от 100 до 500 лв. За юридическите лица и едноличните търговци е в размер от 500 до 2000 лева.

В проверките ще участват и служители на МВР, Инспекция по труда, Българска агенция по безопасност на храните, Агенция Митници, Комисия за защита на потребителите и др. И тази отново има създаден Координационен център, където могат да се подават сигнали за неиздаване на фискален бон, и всякакъв  друг вид данъчни нарушения.

Денонощно на разположение на  гражданите ще бъдат телефоните 052/65-22-38 и 0884/74-43-33. Сигнали за нередности ще се приемат и на телефона на НАП 0700 18 700 или на имейл infocenter@nra.bg.